UN MUR VERD A L’HOSPITAL PLATÓ

UN MUR VERD A L’HOSPITAL PLATÓ

Construcció de l’estructura del Mur Verd a l’entrada principal i d’emergències de l’Hospital Plató de Barcelona. Foto: WN

UN MUR VERD A L’HOSPITAL PLATÓ

Assessorem a l’Hospital Plató de Barcelona en la nova estructura dels espais verds. I construim un immens Mur Verd a l’entrada principal.

NOTICIES RELACIONADES

La Fundació de l’Hospital Paltó ha esdevingut un nou membre del projecte Refugis WN de fauna i flora. Hem assessorat l’Hospital Paltó en l’estructuració dels nous espais verds després d’unes grans obres d’ampliació per a serveis i infraestructures.

Al bell mig de la ciutat de Barcelona, l’Hospital Plató havia de reformar l’entrada principal d’emergències i ampliar la zona d’ambulàncies i serveis amb més infraestructures. Això va comportar la redefinició dels nous espais verds. L’Hospital Paltó va voler participar del projecte de Refugis-WN de fauna i flora i rebre l’assessorament de WN per tal de redefinir els nous espais verds i preservar la Biodiversitat de l’entorn.

 

 • Redefinir les plantes i flors per afavorir els insctes pol·linitzadors
 • Canviar l’arbrat per evitar la massificació de cotorres, espècies invasores, i afavorir ocells autòctons
 • Mitigar l’efecte “illa de calor” amb un immens Mur Verd a la paret principal de l’entrada
 • Una petita reserva per a Papallones autòctones al mig de la ciutat

Ajuda’ns a Conservar els nostres Parcs Naturals!

És urgent que actuem per protegir els Parcs Naturals de Catalunya. Hem de vigilar i denunciar les agressions que pateixen.

La Generalitat deixa Torre Negra fora del Parc Natural de Collserola

La Generalitat deixa Torre Negra fora del Parc Natural de Collserola

Torre Negra ha estat retallada del cor del Parc Natural de Collserola per la Generalitat de Catalunya. Foto: WN

LA GENERALITAT DEIXA TORRE NEGRA FORA DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA

Ahir el Govern de la Generalitat va aprovar els nous límits del parc natural de Collserola, dels quals va excloure l’àmbit de Torre Negra, a Sant Cugat.És una decisió imcomprensible i innaceptable, doncs es tracte d’una pèrdua importantíssima d’una zona natural de gran qualitat a la falda del Parc Natural de Collserola.

NOTICIES RELACIONADES

World Nature actuarà davant la Unió Europea al tractars-se d’una àrea natural dins la Xarxa Natura 2000, que és l’estratègia europea de conservació de la natura més important. Per això trobem inexplicable i inacceptable com la Generalitat hagi retallat el Parc Natural de Collserola traient aquesta espai de Torre Negre estan dins la Xarxa Natura 2000.

El Parc Natural de Collserola és una àrea natural de gran interès i un espai protegit estratègic. Al estar imbricat al bell mig d’una gran àrea metropolitana i envoltat de grans ciutats com Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola, entre d’altres, ciutats totes elles cridades a créixer davant les previsions de l’augment de la població humana que viurem en les pròximes dècades es converteix en un pulmó verd de primera qualitat i un espai estratègic per la biodiversitat.

 

 • Els Parcs Naturals són la columna vertebral de l’estratègia de Conservació de la Natura d’un país.
 • Són essencials per al manteniment de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics i la qualitat de vida dels que hi vivim.
 • Ocupen un important paper en la regulació dels cicles d’aigua i en la regulació del clima local.
 • Constitueixen importants àrees d’esbarjo per a milers de persones que realitzen ecoturisme.

 

Ajuda’ns a Conservar els nostres Parcs Naturals!

 

És urgent que actuem per protegir els Parcs Naturals de Catalunya. Hem de vigilar i denunciar les agressions que pateixen.

Ajuda’ns a Conservar els nostres Parcs Naturals!

És urgent que actuem per protegir els Parcs Naturals de Catalunya. Hem de vigilar i denunciar les agressions que pateixen.

Dia Mundial de les Zones Humides

Dia Mundial de les Zones Humides

Aiguamolls d’interior. Aquestes zones humides són un dels ecosistemes més importants a casa nostra. Foto: World Nature.

DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES

En el Dia Mundial de les Zones Humides, la Fundació World Nature fa una crida a la societat i les administracions públiques per prendre consciència sobre la importància de protegir les nostres zones humides.

 

NOTÍCIES RELACIONADES

Les zones humides en general són un dels hàbitats més importants de la natura.

Acullen un nombre molt important d’espècies animals i vegetals del nostre país i tenen una funció clau en el fluxe migratori de les aus i altres processos biològics molt rellevants.

 • Les zones humides de la costa (maresmes, estuaris, manglars …) són àrees essencials per a la reproducció i cria de nombroses espècies de peixos i mariscs. Dos terços de la pesca mundial depenen que aquest procés es desenvolupi amb èxit.
 • Actuen com a filtres naturals d’una gran varietat de contaminants.
 • Són essencials per al manteniment de la línia de costes.
 • Ocupen un important paper en la regulació dels cicles d’aigua i en la regulació del clima local.
 • Redueixen el perill d’inundacions en àrees agrícoles i urbanes riu avall.
 • Constitueixen importants àrees d’esbarjo per a milers de persones que realitzen ecoturisme.
 • Contribueixen una font d’ingressos i recursos alimentaris indispensable per a milions de persones. El delta interior del Níger a Mali, per exemple, sosté una població aproximada de 600.000 habitants, que depenen de les peculiars característiques d’aquesta zona per al desenvolupament de l’agricultura, ramaderia i pesca.

Totes aquestes característiques posen de manifest la gravetat que implica la desaparició d’aquestes àrees i la importància de la seva protecció.

És urgent que la Generalitat declari Parc Natural al Delta del Llobregat

En el Dia Mundial de les Zones Humides reclamem a la Generalitat de Catalunya que declari, d’una vegada per totes, Parc Natural al Delta de Llobregat. Les pressions de tot tipus que reb aquesta àrea natural requereixen d’una figura de protecció a l’alçada de les mateixes.

El delta del Llobregat és una de les Zones Humides més importants de Catalunya. Necessita doncs, equiparar-se amb els altres dos parcs naturals d’aiguamolls costaners com són el PN del Delta de l’Ebre i el PN dels Aiguamolls de l’Empordà.

 

 

NOTÍCIES RELACIONADES

ZONES HUMIDES DE MUNTANYA

A les zones de muntanya i alta muntanya, com els Pirineus, existeixen zones humides. Són poques i de petita dimensió, però d’un gran valor en la conservació de moltes espècies presents als Pirineus i Pre-Pirineus.

La majoria de zones humides més importants dels Pirineus i pre-Pirineus no gaudeixen de cap protecció oficial malgrat tenir les condicions que la llei requereix. Així, per exemple, la bassa de Sanavastre a la comarca de la Cerdanya és una zona humida de gran importància per la quantitat i la raresa d’espècies que acull en l’àmbit Pirinenc. Aquesta zona humida, creada artificialment a partir de l’intent d’explotar-la com a mina de lignines i que ve quedar anegada per les aigües subterrànies, ha esdevingut un sistema natural únic i de gran importància per la presència d’espècies molt rares als Pirineus.

 

Llista de zones humides dels Pirineus:

Val d’Aran:
Bassa d’Oles
Estany de Vielha
Bassa Nera d’Aiguamoix

Pallars Sobirà:
Estany de Montcortés
Cua del pantà de la Torrassa
Pantanet de Borén

Alta Ribagorça
Salancar de Barruera
Pantà de Llesp

Alt Urgell:
Cua del Pantà d’Oliana
Cerdanya:
Bassa de Sanavastre
Basses de Gallissà
Aiguamolls i verneda de Prullans
Aiguamolls del Molí de Ger

Berguedà:
Estany de Cercs
Estany de Graugés
Pantà de l’Espunyola

Ripollès:
Estany de la Font de baix
Estany del Tarter
Bassa de la Serra de la Canya

 

Ajuda’ns a Conservar les Zones Humides

És urgent que actuem per salvar les últimes zones humides de Catalunya. Tan les costaneres com les d’interior i alta muntanya.

 

CONVENCIÓ INTERNACIONAL RAMSAR PER PROTEGIR LES ZONES HUMIDES DEL MÓN

La Convenció sobre els Aiguamolls, anomenada la Convenció de Ramsar, és un tractat intergovernamental que serveix de marc per a l’acció nacional i la cooperació internacional en pro de la conservació i l’ús racional de les zones humides i els seus recursos.

Los humedales actúan como barreras naturales frente a los desastres, por lo que son valiosos para proteger a las comunidades que presentan un mayor riesgo y son más vulnerables a los efectos devastadores de las inundaciones, sequías y mareas de tempestad. Únanse a nosotros en la promoción de acciones que conduzcan a la conservación y el uso sostenible de los humedales del mundo.

Declaración de Martha Rojas-Urrego, Secretaria General de la Convención de Ramsar sobre los Humedales en el Día Mundial de los Humedales, 2 de febrero de 2017

Europa patirà fort amb el Canvi Climàtic

Europa patirà fort amb el Canvi Climàtic

Europa patirà fort amb el Canvi Climàtic

Les regions d’Europa estan patint un augment del nivell del mar i un clima més extrem, en forma d’onades de calor, inundacions, sequeres i tempestes més freqüents i intenses degudes al canvi climàtic, segons l’informe que publica avui l’Agència Europea de Medi ambient.

Les regions d’Europa estan patint un augment del nivell del mar i un clima més extrem, en forma d’onades de calor, inundacions, sequeres i tempestes més freqüents i intenses degudes al canvi climàtic, segons l’informe que publica avui l’Agència Europea de Medi ambient.

En l’informe s’avaluen les últimes tendències i projeccions en matèria de canvi climàtic i les seves repercussions a tot Europa i es conclou que l’adopció de millors i més flexibles estratègies, polítiques i mesures d’adaptació seran crucials per atenuar aquests impactes.

Segons l’Agència Europea del Medi Ambient “El canvi climàtic seguirà produint-se durant els propers decennis. La magnitud del canvi climàtic futur i els seus efectes dependran de l’eficàcia de l’aplicació dels acords mundials per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i, així mateix, que garantim l’aplicació d’unes estratègies i polítiques d’adaptació adequades per reduir els riscos aparellats a les condicions climàtiques extremes actuals i previstes.”

És urgent que les nostres societats endeguin estratègies i accions per passar d’una economia basada en els combustibles fòssils (petroli, carbó, etc) per una altra basada en fonts d’energia renovables (solar, eòlica, biomassa, etc.) per tal d’aturar els efectes del Canvi Climàtic.

Catalunya ha aprovat al seu Parlament la Llei de Canvi Climàtic que estableix:

 • Objectius de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic que són la base 
 • Nou model de desenvolupament econòmic sostenible basat en una economia circular
 • Facilitar la transició cap a una societat més baixa en carboni

Podeu consultar l’informe complert de l’Agència Europea del Medi Ambient aquí (en castellà)