projectes internacionals

Tingre de Bengala (Panthera tigris) un dels grans felins del plantea més amenaçat.

Grans Felins

protegim els Grans felins amb accions directes que realitzem amb altres organitzacions internacionals

Óssos i Llops

protegim Óssos, Llops i carnívors amb altres organitzacions internacionals

Goril·la de Muntanya (Gorilla beringei beringei) World Nature

Grans Primats

Salvar els Grans Primats protegint els seus hàbitats naturals amb altres organitzacions internacionals

Grans Hervíbors

protegim els Grans hervíbors amb accions directes que realitzem amb altres organitzacions internacionals

Ocells de Boscos i Selves

protegim diferents espècies d'ocells de selves i bosco amb altres organitzacions internacionals

Fauna Marina

protegim la fauna marina i els seus hàbitats naturals en col·laboració d'organitzacions internacionals