acció per l'àguila daurda

àguila daurada , la reina dels cels

Catalunya acull unes 105 parelles d'àguila daurada, el 75% de les quals es troba a l'àrea Pirinenca. La majoria estan en una situació delicada i algunes d'elles en estat crític.

L'Àguila daurada (Aquila chrysaetos)

L’àguila daurada és la reina dels nostres cels. És la més gran i la més potent  de les nostres àguiles, que són grans voladores i depredadors eficaços controlant les poblacions d’altres animals.

Malauradament però la població d’àguila daurada no és massa gran. I algunes parelles estan en situació crítica deguta a la pèrdua d’hàbitat i la pressió humana incontrolada. 

Les causes del seu declivi són l’alteració dels seus hàbitats, la mortalitat directe per trets, xocs i electrocucions amb cables elèctrics entre d’altres.

Àguila duarda o reial (Aquila chrysaetos)

Les àguiles daurades necessiten grans extensions amb poca presència humana. És una de les grans rapinyaires que WN protegeix fent el seguiment de diferents parelles vulnerables al Pirineu oriental.

Accions de WN per salvar l'àguila daurada

Cada espècie presenta una necessitat diferent, però la majoria requereix de les següents accions:

accions directes de WN

  • Alliberament després de la recuperació
  • Alimentació suplementària
  • Vigilància de nius i àrees crítiques
  • Instal·lació de nius artificials
  • Seguiment i estudis tècnics

accions en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya

  • Atenció clínica i vetreinària
  • Programes de reproducció
  • Recollida de rapinyaires ferits
inspecció vetrinària d'un Aligot comú (Buteo buteo), al centre de fauna de Torreferrussa de la Generalitat de Catalunya.

Les amences més greus per l'àguila daurada

Les electrocucions i els xocs amb cables de les línies de conducció elèctrica són una de les causes de mortalitat més habituals entre la majoria de les grans rapinyaires.

És urgent la modificació de les línies elèctriques més perilloses que ja tenim identificades per tot el territori. 

En alguns casos s’han efectuat aquestes modificacions instal·lant diferents elements que eviten l’electrocució i el xoc, però encara queden moltes línies per a ser revisades i modificades.

Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya i tècnics instal·len protectors que eviten l'electrocució a les rapinyaires més grans.

Voltor comú (Gyps fulvus) mort electrocutat en una línia de mitja tensió

Els verins i la caça directe són dues de les altres causes més preocupants de la mortalitat i desaparició de les nostres rapinyaires.

Els verins, com l’estricnina, havien estat erradicats a casa nostra. 

Gràcies als actuals mitjans de comunicació per Internet, la utilització de verí s’ha estès per tots els racons, no només aquí, també a molts altres països, utilitzant productes fitosanitaris fàcils d’adquirir al mercat. 

Alguns d’ells han deixat de fabricar-se per imposició de la Comunitat Econòmica Europea, fruit de les campanyes de denúncia d’organitzacions com World Nature.

Milà reial (Milvus milvus) amb radio-marcatge mort enverinat.

ajuda'ns a protegir les nostres rapinyaires

i et regalem la miniguia dels rapinyaires de Catalunya

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ DE NOTÍCIES

per estar ben informat de la Natura