CIÈNCIA CIUTADANA: Activitats de recerca científica oberta als ciutadans.

La participació ciutadana en projectes científics, s’anomena: Ciència Ciutadana. Els que estan relacionats amb la Natutra són importantíssims. 

Moltes vegades els estudis científics sobre aspectes del món natural requereixen quantitats importants de dades que s’han de recollir al camp, a la natura, en indrets diferents i en moments diferents. I això requereix de la participació de moltes persones.

Els ciutadans, ben entranats i tutelats per experts, poden participar en la recollida de dades i ajudar d’una manera molt important en estudis científics que d’altra manera no es podrein fer.

A World Nature t’oferim la possibilitat de participar en diferents projectes de Ciència Ciutadana. Explora quin dels projectes t’agradaria participar.

SETMANA DE LES CAIXES-NIU

Controla i revisa les teves Caixes-Niu

BIOBLITZS A CATALUNYA

Participa a les Bioblitzs de Catalunya

SETMANA DE LES MENJADORES

Comptatge d'ocells a les nostres menjadores