RESERVA DE PAPALLONES DE COLONIAL A SANT CUGAT NORD

Dins la política ambiental de Inmobiliaria Colonial hi ha la preocupació per la natura de l’entorn de les seves oficines i els seus jardins.

En col·laboració amb la Fundació World Nature s’ha endegat un projecte de conservació de les papallones mediterrànies en l’entorn de les nostres oficines a Sant Cugat Nord.

Aquest enjardinament està composat per diferents espècies de plantes nudridores de les diferents espècies de papallones que les utilitzen per alimentar-se i completar el seu cicle vital.

L’objectiu d’aquesta actuació és proporcionar aliment i zona de refugi a les diferents papallones del nostre entorn. En conjunt, més de 25 espècies diferents de papallones.

Les papallones són excel·lents bioindicadors de la qualitat ambiental de l’entorn on viuen.

Aquesta és un de les primeres actuacions fetes a l’Estat Espanyol i a Catalunya d’una empresa privada per la conservació d’aquest grup animal: les papallones. La situació de les oficines a Sant Cugat Nord, envoltades de grans jardins i properes als contraforts de Sant Llorenç del Munt i les serres de Callcardú, Collserola i la serralada de Marina, li atorguen una situació privilegiada alhora d’acollir importants espècies de la fauna mediterrània, i particularment, les papllones.

Amb més de 1.700 plantes i flors de 40 espècies diferents. Totes autòctones i nudridores de diferents espècies de papallones.

Per a més informació, si us plau contacteu amb WN: info@wnature.cat

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ DE NOTÍCIES

per estar ben informat de la Natura